Enerji ve su

Enerji tasarrufu potansiyeli genellikle çok yüksektir ve kolay yürülüğe geçer. Elektrik ve ısıtma maliyetlerinden hariç aynı zamanda çevreyi de korur. 

Tasarruf için en basit ipuçları alt başlıklarda detaylı olarak açıklıyoruz.